प्रश्नसंच १० - [अर्थशास्त्र]

---------------------------------------------------
[प्र.१] कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत साक्षरता दर ७५% पर्यंत वाढविणे लक्ष्य होते?
१] सातव्या
२] आठव्या
३] नवव्या
४] दहाव्या


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] भारताने लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्या योजनेत कुटुंब नियोजन कार्यक्रमावर भर दिला?
१] चौथ्या
२] पाचव्या
३] सहाव्या
४] सातव्या


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] सातव्या योजनेत _ _ _ _ _ _ विकासाला चालना मिळण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यात आली?
१] शेती
२] मासेमारी
३] कारखाने
४] खाणकाम


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] २००२-२००३ मध्ये सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात  _ _ _ _ _ _ _ योजना सुरु करण्यात आली.
१] समग्र आवास योजना
२] पंतप्रधान ग्रामसडक योजना
३] भारत निर्माण योजना
४] प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] कोणत्या राज्यात राज्य नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष राज्यपाल असतो?
१] पंजाब
२] राजस्थान
३] ओडिशा
४] केरळ


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] गांधीवादी योजना कोणी तयार केली?
१] एम.एन.रॉय
२] जयप्रकाश नारायण
३] श्रीमान नारायण अग्रवाल
४] मुंबईतील प्रमुख उद्योगपती


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] भारतीय नियोजन मंडळाची पहिली बैठक कधी झाली?
१] १५ मार्च १९५०
२] २८ मार्च १९५०
३] १ एप्रिल १९५०
४] १६ मार्च १९५०


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रित करता येण्यासारख्या २७ लक्ष्यापैकी किती लक्ष्ये वेगवेगळी करून राज्यपातळीवर पर्याप्त लक्ष्ये म्हणून निर्धारित केली गेली?
१] १३
२] १८
३] २५
४] ३२


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] १९७२ साली राज्य नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली तर _ _ _ _ _ साली राज्य नियोजन मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली.
१] १९९३
२] १९९४
३] १९९५
४] १९९६


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
१] वसंतराव नाईक
२] यशवंतराव चव्हाण
३] शरद पवार
४] वसंतदादा पाटील


-------------------------------------------------------------