प्रश्नसंच ९ - [भूगोल]

---------------------------------------------------
[प्र.१] १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्रात किती प्रशासकीय विभाग होते?
१] ३
२] ४
३] ५
४] ६


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] आर्द्र पानझडी वनांत प्रामुख्याने कोणती वनस्पती आढळते?
१] तेंदू
२] नागपंचा
३] सागवान
४] बाभूळ


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] भारतातील मॅंगनीजच्या मोठ्या साठ्यांपैकी एक साठा महाराष्ट्रात कोठे आहे?
१] गडचिरोली
२] भंडारा
३] यवतमाळ
४] वर्धा


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] दख्खनच्या पठाराचा मुलभूत खडक कोणता आहे?
१] सौसर
२] बेसाल्ट
३] आर्कियन
४] कडप्पा


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] महाराष्ट्र शासन 'एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम' कशासाठी राबवीत आहे?
१] पुनर्वसनासाठी
२] गरिबी कमी करण्यासाठी
३] शहरी गरिबांकरिता मुलभूत सुविधा कार्यक्रम राबविण्यासाठी
४] ग्रामीण गरिबांकरिता मुलभूत सुविधा कार्यक्रम राबविण्यासाठी


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] सातपुडा पर्वतरांगांच्या पूर्वेस कोणत्या टेकड्या आहेत?
१] दरकेसा
२] हिरण्यकेशी
३] चिरोली
४] गाविलगढ


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] सातपुडा पर्वतरांगांमुळे नर्मदा व तापी नदीचे खोरे अलग झाले आहे.
ब] तापी-पूर्णा खोरे हा वास्तविक पाहता गाळाचा प्रदेश आहे.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] खालीलपैकी कोणती क्रिया हि आंतर उष्णकटीबंधीय केंद्रीभवन पट्ट्याच्या स्थानावर अवलंबून असते?
१] उष्ण हवेची लाट
२] आवर्ताचा मार्ग
३] थंड हवेची लाट
४] यापैकी नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] सह्याद्री पर्वताच्या बाबतीत खालील विधाने लक्षात घ्या आणि सत्य विधाने ओळखा.
अ] सह्याद्री पर्वत पूर्ववाहिनी आणि पश्चिमवाहिनी नद्यांचा जलविभाजक आहे.
ब] सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याची उंची निरनिराळी आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी ती जलविभाजक असेलच असे नाही.
क] नद्याच्या अपक्षण कार्यामुळे जलविभाजकांचे स्थान बदलते आहे.

पर्याय
१] फक्त अ
२] फक्त अ आणि ब
३] फक्त अ आणि क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] नैऋत्य मान्सूनच्या आवर्ताच्या मार्गास भारतीय मौसम विज्ञानात काय म्हणतात?
१] मान्सून द्रोणी
२] नैऋत्य आवर्त
३] मान्सून आवर्त
४] ईशान्य आवर्त


-------------------------------------------------------------