प्रश्नसंच १५ - [समाजसुधारक]

---------------------------------------------------
[प्र.१] "India three thousands year ago" या ग्रंथातील अवतरणे महात्मा फुल्यांनी कोणत्या पुस्तकात वापरली आहेत?
१] शेतक-यांचा आसूड
२] गुलामगिरी
३] इशारा
४] सार्वजनिक सत्यधर्म


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] बुद्ध, कबीर आणि फुले ह्यांना कोणी आपले गुरु मानले होते?
१] गो.ग.आगरकर
२] बाबासाहेब आंबेडकर
३] वि.रा.शिंदे
४] बाळशास्त्री जांभेकर


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] केंब्रिज विद्यापीठाने छत्रपती शाहू महाराजांना कोणती सन्मान पदवी अर्पण केली होती?
१] डी.लिट
२] पी.एच.डी
३] एल.एल.डी
४] डी.एस.सी


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] शाहू महाराजांनी कोणत्या ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर केले?
१] गांधी, रानडे अँड जिना
२] अनरेस्ट इंडिया
३] गांधी वर्सेस लेनिन
४] फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम  


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] कशामधील डॉ. आंबेडकरांचे लेख म्हणजे शैलीच्या सौंदर्याने सजलेले वैचारिक गद्य होय?
१] मूकनायक
२] बहिष्कृत भारत
३] समता पत्र
४] प्रबुद्ध भारत


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] थिऑसोफ़िकल पंथाचे महत्व शाहू महाराजांना कोणी सांगितले?
१] नारायण भट्ट
२] भाऊ दाजी लाड
३] भास्कर जाधव
४] वा.द.तोफखाने


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] डॉ.आंबेडकरांची धर्मांतराची घोषणा हे समाजसुधारकाचे कार्य दुष्कर करणारी दुर्दैवाची गोष्ट वाटते असे विधान कोणी केले?
१] वि.दा.सावरकर
२] महात्मा गांधी
३] डॉ.राजेंद्रप्रसाद
४] पंडित नेहरू


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] काळाराम मंदिर सत्याग्रह कोणाच्या मध्यस्थीने काहीकाळ थांबविण्यात आला होता?
१] डॉ.मुंजे
२] डॉ.जाधव
३] डॉ.देशमुख
४] डॉ.आंबेडकर


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] ८ एप्रिल १९३० साली डॉ.आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेली अखिल भारतीय अस्पृश्य परिषद कोठे भरली होती?
१] दिल्ली
२] मुंबई
३] माणगाव
४] नागपूर


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] इंग्रजांच्या कौन्सिलमध्ये अस्पृश्यांचे पहिले प्रतिनिधी म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली होती?
१] ज्ञानदेव घोलप
२] पांडुरंग भटकर
३] बाबासाहेब आंबेडकर
४] दत्तोबा पवार


-------------------------------------------------------------