मराठी साहित्यिक व त्यांची टोपण नावे

  • कृष्णाजी केशव दामले - केशवसुत 
  • गोविंद विनायक करंदीकर - विंदा करंदीकर
  • प्रल्हाद केशव अत्रे - केशवकुमार
  • राम गणेश गडकरी - गोविंदाग्रज
  • विष्णू वामन शिरवाडकर - कुसुमाग्रज
  • निवृत्ती रामजी पाटील - पी. सावळाराम
  • माधव त्र्यंबक पटवर्धन - माधव जुलिअन
  • चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर - आरती प्रभू
  • आत्माराम रावजी देशपांडे - अनिल