प्रश्नसंच ७९ - [भूगोल]

[प्र.१] वॅटिकन सिटी हा देश कोणत्या देशाने सगळ्या बाजूंनी वेढला गेलेला आहे?
१] रोम
२] फ्रांस
३] इटली
४] ग्रीस

उत्तर
३] इटली
------------------
[प्र.२] खालीलपैकी कोणत्या देशाची राजधानी कोपनहेगन आहे?
१] पोर्तुगाल
२] लिस्बन
३] कॅलिफोर्निया
४] डेन्मार्क

उत्तर
४] डेन्मार्क
------------------
[प्र.३] महाराष्ट्रात खरीप हंगामात कोणत्या पिकाचे सर्वात जास्त क्षेत्र असते?
१] तांदूळ
२] ऊस
३] ज्वारी
४] कापूस

उत्तर
१] तांदूळ
------------------
[प्र.४] महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या प्रशासकीय विभागात अभयारण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे?
१] नागपूर
२] अमरावती
३] औरंगाबाद
४] कोकण

उत्तर
२] अमरावती
------------------
[प्र.५] किलीमांजारो हा पर्वत कोणत्या प्रकारचा ज्वालामुखी आहे?
१] केंद्रीय ज्वालामुखी
२] भेगीय ज्वालामुखी
३] वरील दोन्ही
४] निद्रिस्त

उत्तर
१] केंद्रीय ज्वालामुखी
------------------
[प्र.६] सर्वात जास्त गव्हाचे क्षेत्र असलेला जिल्हा कोणता?
१] अहमदनगर
२] जळगाव
३] बुलढाणा
४] औरंगाबाद

उत्तर
१] अहमदनगर
------------------
[प्र.७] पूर्वीच्या निजाम [हैद्राबाद] राज्यात कोणत्या जिल्ह्याचा समावेश नव्हता?
१] औरंगाबाद
२] उस्मानाबाद
३] नांदेड
४] सोलापूर

उत्तर
४] सोलापूर
------------------
[प्र.८] खालीलपैकी कोणते प्राणी/पक्षी अंटार्टीका खंडात आढळतात?
अ] पेंग्विन
ब] देवमासे
क] सील
ड] स्कुआ पक्षी

१] अ आणि ब
२] अ,ब आणि क
३] ब आणि क
४] वरील सर्व

उत्तर
४] वरील सर्व
------------------
[प्र.९] अल्लापल्ली अरण्ये कोणत्या ठिकाणी आढळतात?
१] आंध्रप्रदेश
२] गडचिरोली
३] विदर्भ
४] कोकण

उत्तर
२] गडचिरोली
------------------
[प्र.१०] योग्य विधाने ओळखा.
अ] गाविलगड टेकडयांचा दक्षिण उतार अतिशय तीव्र स्वरूपाचा आहे.
ब] सह्याद्रीचा उतार पश्चिमेकडे अतिशय मंद स्वरुपाचा आहे.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] वरील दोन्ही
४] एकही नाही

उत्तर
१] फक्त अ योग्य
--------------------------------------