प्रश्नसंच ९७ - [भूगोल]

[प्र.१] खालीलपैकी कोणत्या शहराला सूर्याची लंबरूप किरणे मिळू शकत नाही?
१] मुंबई
२] भोपाळ
३] जम्मू
४] चेन्नई

उत्तर
३] जम्मू
------------------
[प्र.२] समान तापमान असणा-या ठिकाणांना जोडणा-या रेषांना काय म्हणतात?
१] समताप रेषा
२] समभार रेषा
३] अक्षवृत्त
४] समशीतोष्ण रेषा

उत्तर
१] समताप रेषा
------------------
[प्र.३] आटाकामा वाळवंट कोणत्या खंडात आहे?
१] उत्तर अमेरिका
२] आफ्रिका
३] दक्षिण अमेरिका
४] ऑस्ट्रेलिया

उत्तर
३] दक्षिण अमेरिका
------------------
[प्र.४] आस्वान धारण कोणत्या नदीवर आहे?
१] कोलोराडो
२] नाईल
३] अमेझोन
४] झाम्बेझी

उत्तर
२] नाईल
------------------
[प्र.५] खालीलपैकी कोणते सरोवर गोड्या पाण्याचे नाही?
१] मान सरोवर
२] जिनेव्हा सरोवर
३] दल सरोवर
४] यापैकी नाही

उत्तर
४] यापैकी नाही
------------------
[प्र.६] म्हैसमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] नाशिक
२] औरंगाबाद
३] नंदुरबार
४] जळगाव

उत्तर
२] औरंगाबाद
------------------
[प्र.७] धारवाड खडकात प्रामुख्याने कोणता घटक आढळतो?
१] लोहखनिज
२] कोळसा
३] बॉक्साइट
४] मॅगनीझ

उत्तर
४] मॅगनीझ
------------------
[प्र.८] "रत्नांची भूमी" म्हणून कोणत्या शहराला ओळखले जाते?
१] भुवनेश्वर
२] मणिपूर
३] बंगलोर
४] कोलकत्ता

उत्तर
२] मणिपूर
------------------
[प्र.९] खालीलपैकी कोणती भाषा "इंडो-आर्यन" या प्रकारात येत नाही?
१] ओरिया
२] मराठी
३] गुजराती
४] तामिळ

उत्तर
४] तामिळ
------------------
[प्र.१०] "लिंगराज मंदिर" खालीलपैकी कोणत्या शहरात आहे?
१] भुवनेश्वर
२] कोलकत्ता
३] दिसपूर
४] गुवाहाटी

उत्तर
१] भुवनेश्वर
----------------------------