प्रश्नसंच १०१ - [भूगोल-PSI Pre 2014]

[प्र.१] महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणती नदी जवळपास उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वाहते?
१] तापी
२] वैनगंगा
३] नर्मदा
४] कृष्णा

उत्तर
२] वैनगंगा
------------------
[प्र.२] एकाच नावाचे तालुके व संबंधित जिल्हे यांच्या योग्य जोड्या लावा.
अ] खेड                                                  १] रायगड, अहमदनगर
ब] कर्जत                                               २] रत्नागिरी, पुणे
क] कळंब                                              ३] नाशिक, अमरावती
ड] नंदगाव                                             ४] उस्मानाबाद, यवतमाळ

पर्याय
१] अ-२/ब-१/क-४/ड-३
२] अ-३/ब-१/क-४/ड-२
३] अ-४/ब-२/क-१/ड-३
४] अ-२/ब-४/क-३/ड-१

उत्तर
१] अ-२/ब-१/क-४/ड-३
------------------
[प्र.३] म्हैस प्रकार व संबंधित राज्य यांच्या योग्य जोड्या लावा.
अ] मु-हा                                   १] उत्तर प्रदेश
ब] भादवरी                                २] पंजाब
क] महेसाना                              ३] हरियाणा
ड] निलीरवी                              ४] गुजरात

पर्याय
१] अ-२/ब-१/क-४/ड-३
२] अ-३/ब-१/क-४/ड-२
३] अ-४/ब-२/क-१/ड-३
४] अ-२/ब-४/क-३/ड-१

उत्तर
२] अ-३/ब-१/क-४/ड-२
------------------
[प्र.४] लिंग गुणोत्तर व संबंधित जिल्हे यांच्या योग्य जोड्या लावा.
अ] सिंधुदुर्ग                          १] ९३२
ब] रत्नागिरी                          २] ९२७
क] नाशिक                           ३] ११३६
ड] नागपूर                            ४] १०७९

पर्याय
१] अ-२/ब-१/क-४/ड-३
२] अ-३/ब-१/क-४/ड-२
३] अ-४/ब-३/क-२/ड-१  
४] अ-२/ब-४/क-३/ड-१

उत्तर
३] अ-४/ब-३/क-२/ड-१
------------------
[प्र.५] धबधबे व संबंधित ठिकाणे यांच्या योग्य जोड्या लावा.
अ] मार्लेश्वर                           १] सातारा
ब] ठोसेघर                             २] रत्नागिरी
क] सौताडा                             ३] अहमदनगर
ड] रंधा                                   ४] बीड

पर्याय
१] अ-२/ब-१/क-४/ड-३
२] अ-३/ब-१/क-४/ड-२
३] अ-४/ब-३/क-२/ड-१  
४] अ-२/ब-४/क-३/ड-१

उत्तर
१] अ-२/ब-१/क-४/ड-३
------------------
[प्र.६] राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ व ७ खालीलपैकी कोणत्या शहरात एकमेकांना छेदतात?
१] भोपाळ
२] हैदराबाद
३] नागपूर
४] रायपुर

उत्तर
३] नागपूर
------------------
[प्र.७] आदिवासी जमाती व संबंधित जिल्हे यांच्या योग्य जोड्या लावा.
अ] गोंड                          १] अमरावती
ब] भिल्ल                       २] ठाणे
क] कोरकू                      ३] धुळे, नंदुरबार
ड] वारली                       ४] चंद्रपूर, गडचिरोली

पर्याय
१] अ-२/ब-१/क-४/ड-३
२] अ-३/ब-१/क-४/ड-२
३] अ-४/ब-३/क-१/ड-२  
४] अ-२/ब-४/क-३/ड-१

उत्तर
३] अ-४/ब-३/क-१/ड-२
------------------
[प्र.८] साक्षरता व संबंधित जिल्हे यांच्या योग्य जोड्या लावा.
अ] धुळे                                            १] ७२.८%
ब] नागपूर                                        २] ८८.४%
क] नंदुरबार                                      ३] ६४.४%
ड] अमरावती                                    ४] ८७.४%

पर्याय
१] अ-२/ब-१/क-४/ड-३
२] अ-३/ब-१/क-४/ड-२
३] अ-४/ब-३/क-१/ड-२  
४] अ-१/ब-२/क-३/ड-४

उत्तर
४] अ-१/ब-२/क-३/ड-४
------------------
[प्र.९] कैमुरच्या टेकड्या खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगात आहेत?
१] विंध्य रांगा
२] सातपुडा रांगा
३] काराकोरम रांगा
४] कोल्ली  रांगा

उत्तर
१] विंध्य रांगा
------------------
[प्र.१०] योग्य विधाने ओळखा.
अ] सुवर्ण चतुर्भुज मार्ग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू व कोलकत्ता या प्रमुख शहरांना जोडतो.
ब] उत्तर दक्षिण कोरीडोर (मार्ग) हैदराबाद मधून जातो.

१] अ फक्त
२] ब फक्त
३] अ व ब दोन्ही
४] दोन्हीही नाही

उत्तर
२] ब फक्त
{सुवर्ण चतुर्भुज मार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकत्ता या प्रमुख शहरांना जोडतो.}

------------------
 [प्र.११] विषुवृत्तीय सदाहरित जंगलासंबंधी खालीलपैकी कोणते वैशिष्ट्य बरोबर आहे?
अ] अत्यंत दाट आहेत.
ब] वार्षिक पानगळ होते.
क] लाकूड टणक व टिकाऊ असते.
ड] एकाच प्रकारच्या वृक्षांची नसतात.

१] अ फक्त
२] अ आणि क फक्त
३] अ, क आणि ड
४] अ आणि ड फक्त

उत्तर
३] अ, क आणि ड
------------------
[प्र.१२] योग्य विधाने ओळखा.
अ] घडीच्या पर्वतात विविध प्रकारच्या खडकांची संरचना असते आणि खोल द-या व उंच शंकू आकाराची शिखरे असतात.
ब] घडीच्या पर्वताची निर्मिती टेन्साईल फोर्सेसमुळे होते.

१] अ फक्त
२] ब फक्त
३] अ व ब दोन्ही
४] दोन्हीही नाही

उत्तर
१] अ फक्त
------------------
[प्र.१३] भारतातील कोणत्या उद्योगधंद्यास "सनराईझ इंडस्ट्री" असे म्हणतात?
१] खत उद्योगधंदा
२] अन्नावर प्रक्रिया करणारा उद्योगधंदा
३] लोह आणि पोलाद उद्योगधंदा
४] सिमेंट उद्योगधंदा

उत्तर
२] अन्नावर प्रक्रिया करणारा उद्योगधंदा
-----------------------