प्रश्नसंच १४८ - भूगोल

MT Quiz
[प्र.१] कोणत्या प्रदेशामध्ये वस्त्यांचे वितरण पूर पातळीद्वारे निश्चित होईल?
१] नर्मदेचा त्रिभुज प्रदेश
२] रोहिलखंड
३] माळवा
४] रामनाड


२] रोहिलखंड
----------------
[प्र.२] आपल्या देशाचे बरेच क्षेत्र मृदा धुपिमुळे प्रभावित आहे. मृदा धुपिखाली सर्वाधिक क्षेत्र असलेले राज्य कोणते?
१] राजस्थान
२] मध्यप्रदेश
३] महाराष्ट्र
४] उत्तर प्रदेश


१] राजस्थान
----------------
[प्र.३] उसापासून साखर करताना उसाच्या एकूण वजनाच्या किती टक्के रुपांतर होऊ शकते?
१] ४० टक्के
२] ३० टक्के
३] २० टक्के
४] १० टक्के


४] १० टक्के
----------------
[प्र.४] खालीलपैकी कोणता विशेष गुणधर्म उष्ण व दमट विषुवृत्तीय हवामानात आढळत नाही?
१] येथे हिवाळा नसतो.
२] दुपारी पाउस पडतो.
३] वर्षभर सारखेच तापमान असते.
४] प्रतिरोध पर्जन्य


४] प्रतिरोध पर्जन्य
----------------
[प्र.५] मुंबई हाय मध्ये भारताच्या एकूण उत्पादनाच्या ६३ टक्के खनिज तेल तर ८० टक्के नैसर्गिक वायूचे उत्पादन होते. ओ.एन.जी.सी. ला येथे सर्वप्रथम १९७४ मध्ये तेल सापडले. हे खनिज तेल कोणत्या कालावधीचे आहे?
१] इओसीन
२] मायोसीन
३] प्लायोसीन
४] प्लीस्टोसीन


२] मायोसीन
----------------
[प्र.६] आंतरराष्ट्रीय तिथी / वार रेषा म्हणजे काय?
१] जिच्या दोन्ही बाजूंच्या वेळांमध्ये २४ तासांचे अंतर असते.
२] जेथील वेळ ग्रीनविच वेळेपेक्षा २४ तासांनी मागे असते.
३] जेथील वेळ ग्रीनविच वेळेपेक्षा २४ तासांनी पुढे असते.
४] जिच्यापासून जगातील सर्व देशांसाठी तिथी निर्धारण केले जाते.


१] जिच्या दोन्ही बाजूंच्या वेळांमध्ये २४ तासांचे अंतर असते.
----------------
[प्र.७] गंगाखेड हे धार्मिक स्थान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
१] परभणी
२] अकोला
३] बुलढाणा
४] नांदेड


१] परभणी
----------------
[प्र.८] पुढील क्षेत्रांचा नीट विचार करा.
अ] अँडीज पर्वत
ब] न्युझीलँड
क] फ़िलिपाइन्स
ड] तैवान
वरीलपैकी कोणता ‘अग्नीकंकणाचा’ भाग आहे?

१] फक्त अ
२] अ आणि ब
३] ब, क आणि ड
४] वरील सर्व


४] वरील सर्व
----------------
[प्र.९] भारतात मासेमारी अत्यल्प प्रमाणात केली जाते कारण .....
अ] मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्यावर अवलंबून असणे.
ब] मासे साठविण्याच्या मर्यादित सोई
क] सरकार मासेमारीस प्रोत्साहन देत नाही.
ड] जास्त चांगली बाजारपेठ नाही.

१] फक्त अ, क आणि ड
२] फक्त ब. क आणि ड
३] फक्त अ, ब आणि ड
४] फक्त क


३] फक्त अ, ब आणि ड
----------------
[प्र.१०] खालील नद्यांचा त्यांच्या खोऱ्यांच्या क्षेत्रफ़ळानुसार उतरता क्रम लावा.
अ] ब्रम्हपुत्रा
ब] कृष्णा
क] तापी
ड] कावेरी

१] ब - अ - ड - क
२] ब - ड - क - अ
३] अ - ब - ड - क
४] अ - क - ब - ड


१] ब - अ - ड - क
----------------

4 comments:

  1. Click here for answer is not working. - Mahendra Rathod

    ReplyDelete