राज्यसेवा मुख्यपरीक्षा महत्वाची घोषणा

राज्यसेवा मुख्यपरीक्षेमध्ये मराठी व इंग्रजी पेपर २०१६ पासून वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपात करण्यात येणार आहेत. त्यासंबंधी आयोगाने जाहीर केलेली घोषणा खाली दिली आहे.

No comments:

Post a Comment