प्रश्नसंच १६१ - भूगोल

आगामी 'विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा २०१४'करीता अतिमहत्वाची प्रश्नावली
घटक : महाराष्ट्रातील नदीप्रणाली


[प्र.१] मुळा-मुठा नद्यांचा संयुक्त प्रवाह __________ जवळ भीमा नदीला मिळतो?
१] उदगीर
२] रांजणगाव
३] फलटण
४] शिरूर


२] रांजणगाव

[प्र.२] श्रीक्षेत्र महाबळेश्वर येथे खालीलपैकी कोणत्या नदीचे/नद्यांचे उगमस्थान नाही?
अ] कृष्णा
ब] वेण्णा
क] कोयना
ड] सावित्री
ई] गायत्री

१] फक्त अ, ब आणि क
२] फक्त अ, ब आणि ड
३] फक्त अ, ब, क आणि ई
४] वरील सर्व


४] वरील सर्व

[प्र.३] महाराष्ट्रात कृष्णा नदीची लांबी किती आहे?
१] ४५१ किमी
२] २६७ किमी
३] २०८ किमी
४] २८२ किमी


४] २८२ किमी

[प्र.४] खालीलपैकी कृष्णा नदीला डाव्या किनाऱ्याने येवून मिळणारी उपनदी कोणती?
१] कोयना
२] पंचगंगा
३] येरळा
४] दुधगंगा


३] येरळा

[प्र.५] महाराष्ट्रात तापी नदीची एकूण लांबी किती आहे?
१] १२० किमी
२] ५४ किमी
३] २८० किमी
४] २०८ किमी


४] २०८ किमी

[प्र.६] जैतापूर खाडी कोणत्या नदीमुळे तयार झाली आहे?
१] काजळी
२] मुचकुंदी
३] सावित्री
४] काजवी


४] काजवी

[प्र.७] गोदावरी खोऱ्याने महाराष्ट्राचे किती टक्के क्षेत्र व्यापले आहे?
१] ४१ टक्के
२] ४९ टक्के
३] ५३ टक्के
४] ५४ टक्के


२] ४९ टक्के

[प्र.८] कोणत्या दोन नद्यांच्या संयुक्त प्रवाहावर ‘नेवासे’ वसलेले आहे?
१] गोदावरी-प्रवरा
२] गोदावरी-सिंदफणा
३] प्रवरा-मुळा
४] दारणा-प्रवरा


३] प्रवरा-मुळा

[प्र.९] खालीलपैकी कोणती नदी बीड जिल्ह्यात उगम पावते. नंतर लातूर जिल्ह्यातून कर्नाटकमध्ये प्रवेश करते व पुन्हा लातूर जिल्ह्यातून वाहते? 
१] मांजरा
२] सिंदफणा
३] गोदावरी 
४] तेरणा


१] मांजरा

[प्र.१०] खालीलपैकी कोणती नदी/नद्या महाराष्ट्रात उगम पावत नाहीत?
अ] वर्धा
ब] वैनगंगा
क] पैनगंगा
ड] इंद्रावती

१] अ आणि ब
२] अ, ब आणि क
३] अ, ब आणि ड 
४] वरील सर्व


३] अ, ब आणि ड

4 comments:

 1. Thanks for sharing such a pleasant idea, piece of writing is pleasant, thats why
  i have read it fully

  My website - birthday ecard

  ReplyDelete
 2. येथे clik here for answer वर क्लिक केले तरी उत्तर दिसत नाही, काय करावे जेणेकरून उत्तर शो होईल

  ReplyDelete
 3. please send me link. if you have any mobile app. my email id is pankajpdudhe@gmail.com

  ReplyDelete