प्रश्नसंच १६५ - माहितीची अधिकार, २००५

आगामी 'विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा २०१४'करीता अतिमहत्वाची प्रश्नावली
घटक : माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५


RTI 2005 Quiz[प्र.१] भारतात ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ला राष्ट्रपतींनी कधी मंजुरी दिली?
१] ६ डिसेंबर २००५
२] १२ ऑक्टोबर २००५
३] १५ जून २००५
४] १ एप्रिल २००५


३] १५ जून २००५

[प्र.२] ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ मधील कोणत्या कलमामध्ये “माहिती” या शब्दाची व्याख्या देण्यात आलेली आहे?
१] कलम २(क)
२] कलम २(ड)
३] कलम २(ई)
४] कलम २(फ)


४] कलम २(फ)

[प्र.३] केंद्रीय/राज्य माहिती आयोगास कोणत्याही बाबींची चौकशी करताना कोणत्या प्रकारच्या न्यायालयाचे अधिकार निहित करण्यात आलेले आहेत?
१] फौजदारी न्यायालय
२] चौकशी न्यायालय
३] सत्र न्यायालय
४] दिवाणी न्यायालय


४] दिवाणी न्यायालय

[प्र.४] कुठलेही कारण नसताना माहिती अधिकारी माहितीसाठीचाअर्ज घेत नसेल तर कायद्यानुसार किती दंड लागू शकतो?
१] २०० रु. प्रतिदिन परंतु २०००० पेक्षा जास्त नाही.
२] २५० रु. प्रतिदिन परंतु २५००० पेक्षा जास्त नाही.
३] ३०० रु. प्रतिदिन परंतु ३०००० पेक्षा जास्त नाही.
४] ५०० रु. प्रतिदिन परंतु ५०००० पेक्षा जास्त नाही.


२] २५० रु. प्रतिदिन परंतु २५००० पेक्षा जास्त नाही.

[प्र.५] ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’चा खालीलपैकी कोणता उद्देश नाही?
१] सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे. 
२] शासनाला नागरिकांप्रति उत्तरदायित्व निर्माण करणे.
३] राज्य/केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना करण्याविषयी तरतुदी करणे.
४] नागरिकांनी विचारलेल्या सर्व गीष्टींची संपूर्ण माहिती देण्याविषयी तरतूद करणे.


४] नागरिकांनी विचारलेल्या सर्व गीष्टींची संपूर्ण माहिती देण्याविषयी तरतूद करणे.

[प्र.६] ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ मधील कोणत्या कलमामध्ये अपिलाची तरतूद करण्यात आलेली आहे?
१] कलम १८
२] कलम १९
३] कलम २०
४] कलम २१


२] कलम १९

[प्र.७] ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ कायद्यांतर्गत दुसरे अपील दाखल करण्यासाठी किती दिवसांची कमाल मर्यादा आहे?
१] २१ दिवस
२] ३० दिवस
३] ६० दिवस
४] ९० दिवस


४] ९० दिवस

[प्र.८] ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ मध्ये एकूण किती कलमे आहेत?
१] २५
२] २८
३] ३१
४] ३३


३] ३१

[प्र.९] माहितीच्या अधिकाराची चळवळ महाराष्ट्रात सुरु करण्याचे श्रेय खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तींकडे जाते?
१] श्री. गोपीनाथ मुंढे
२] श्री. शरद पवार
३] श्रीमती. किरण बेदी
४] श्री. अण्णा हजारे


४] श्री. अण्णा हजारे

[प्र.१०] मागितलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असल्यास अशी माहिती अर्जदारास किती दिवसात मिळणे आवश्यक आहे?
१] ३० दिवस
२] ४० दिवस
३] ६० दिवस
४] ९० दिवस


२] ४० दिवस

5 comments:

 1. Replies
  1. Yes, Correct. Thank You for your Feedback.

   Delete
 2. Click here for answer button is not working

  ReplyDelete
  Replies
  1. Plz use Google Chrome or UC Browser and try again.

   Delete
 3. Hi sir.....
  It's "One Of The Best Blogs"
  Plz give questions sets downloding options too
  Thanks sir....
  4 such a nice help

  ReplyDelete