प्रश्नसंच ४ - [इतिहास]

------------------------------------------------------
[प्र.१] १९४२च्या आंदोलनात 'सुरुंगे' व 'तुरुंगे' म्हणून अनुक्रमे कोण ओळखले जात?
१] भूमिगत चळवळ आंदोलक आणि अटक झालेले क्रांतिकारक
२] भूमिगत चळवळ आंदोलक आणि इंग्रज
३] क्रांतिकारक आणि गांधीच्या आदेशान्वये कैद पत्करणारे
४] भूमिगत चळवळ आंदोलक आणि गांधीच्या आदेशान्वये कैद पत्करणारे


------------------------------------------------------
[प्र.२] राष्ट्रीय सभेच्या कोणत्या अध्यक्षाने १९४२च्या क्रिप्स आणि वेव्हेल योजनेसंबंधी वाटाघाटी घडवून आणल्या?
१] मौलाना आझाद
२] पंडित नेहरू
३] जे.बी.कृपलानी
४] सी.राजगोपालाचारी


------------------------------------------------------
[प्र.३] नारायण गुरु यांनी कोणत्या जमातीसाठी कार्य केले?
१] इझावा
२] विणकर
३] धनगर
४] माडिया गोंड


------------------------------------------------------
[प्र.४] खालील विधाने वाचा आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] अरुणा असफअली  महिला स्वयंसेवक गटाच्या संस्थापक होत्या.
ब] अमृतबाझार पत्रिका १८६८ मध्ये सुरु करण्यात आली.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


------------------------------------------------------
[प्र.५] १७७८ साली स्थापन झालेल्या विल्यम जोन्स यांच्या 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंडिया'चे प्रमुख उद्दिष्ट काय होते?
१] भारतीय कायद्यांमध्ये इंग्रजी नागरी सेवेतील अधिकार्यांना प्रशिक्षण देणे.
२] भारतीय भाषांच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन देणे.
३] पुरातत्वीय उत्खनन व सर्वेक्षण करणे.
४] भारतामध्ये पाश्चिमात्य चालीरीती रुजविणे.


------------------------------------------------------
[प्र.६] खालीलपैकी कोणत्या उदारमतवादी नेत्यांनी पहिल्या गोलमेज परिषदेला हजेरी लावली?
अ] तेज बहाद्दूर सप्रू
ब] व्ही.एस.श्रीनिवास
क] एम.आर.जयकर
ड] सी.वाय चिंतामणी

१] अ आणि ब
२] अ, ब आणि क
३] ब, क आणि ड
४] वरील सर्व


------------------------------------------------------
[प्र.७] लॉर्ड डलहौसी खालीलपैकी कशाला कारणीभूत होता?
अ] पंजाब खालसा केले.
ब] पंजाबमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या.
क] ठगांचा बिमोड केला.

१] फक्त अ
२] अ आणि ब
३] अ आणि क
४] वरील सर्व


------------------------------------------------------
[प्र.८] लोकमान्य टिळकांची चतुःसूत्री > स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि _ _ _ _ _ _ _?
१] असहकार
२] जहालवाद
३] राजकारण
४] राष्ट्रीय शिक्षण


------------------------------------------------------
[प्र.९] 'मॅरेज ऑफ हिंदू विडोज' हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
१] ईश्वरचंद्र विद्यासागर
२] विष्णुशास्त्री चिपळूणकर
३] म.गो.रानडे
४] पंडिता रमाबाई


------------------------------------------------------
[प्र.१०] ग्रामीण भागात शिक्षण प्रसारासाठी १९३६ साली ग्राम प्राथमिक शिक्षण मंडळ संस्था कोणी सुरु केली?
१] बाळशास्त्री जांभेकर
२] नाना शंकरशेठ
३] धोंडो केशव कर्वे
४] डॉ. आंबेडकर


------------------------------------------------------