प्रश्नसंच ३९ - [चालू घडामोडी]

[प्र.१] भारताचे लोकसभा सभापती कोण आहेत?
१] मुरली मनोहर जोशी
२] करिया मुंडा
३] सुषमा स्वराज
४] मीरा कुमार

उत्तर
४] मीरा कुमार
----------------
[प्र.२] भारताचे राज्यसभा सभापती कोण आहेत?
१] मुरली मनोहर जोशी
२] अरुण जेटली
३] पी.जे.कुरियन
४] हमीद अन्सारी

उत्तर
४] हमीद अन्सारी
----------------
 [प्र.३] भारताचे लोकसभा उपसभापती कोण आहेत?
१] मुरली मनोहर जोशी
२] करिया मुंडा
३] सुषमा स्वराज
४] मीरा कुमार

उत्तर
२] करिया मुंडा
----------------
[प्र.४] भारताचे राज्यसभा उपसभापती कोण आहेत?
१] मुरली मनोहर जोशी
२] अरुण जेटली
३] पी.जे.कुरियन
४] हमीद अन्सारी

उत्तर
३] पी.जे.कुरियन
----------------
[प्र.५] भारताचे राज्यसभा विरोधी पक्ष नेते कोण आहेत?
१] मुरली मनोहर जोशी
२] अरुण जेटली
३] पी.जे.कुरियन
४] हमीद अन्सारी

उत्तर
२] अरुण जेटली
----------------
[प्र.६] भारताचे लोकसभा विरोधी पक्ष नेते कोण आहेत?
१] मुरली मनोहर जोशी
२] लालकृष्ण अडवानी
३] सुषमा स्वराज
४] मीरा कुमार

उत्तर
३] सुषमा स्वराज
----------------
[प्र.७] भारताचे केंद्रीय नागरी विकास मंत्री कोण आहेत?
१] कपिल सिब्बल
२] कमल नाथ
३] जयराम रमेश
४] वायलर रवी

उत्तर
२] कमल नाथ
----------------
[प्र.८] रामनरेश यादव कोणत्या राज्याचे राज्यपाल आहेत?
१] झारखंड
२] उत्तराखंड
३] मध्यप्रदेश
४] मिझोरम

उत्तर
३] मध्यप्रदेश
----------------
[प्र.९] भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत?
१] व्ही.के.चंद्रमौली
२] व्ही.के.सारस्वत
३] व्ही.एस.संपत
४] सुधा पिल्लई

उत्तर
३] व्ही.एस.संपत
----------------
[प्र.१०] भारताचे मुख्य माहिती आयुक्त कोण आहेत?
१] दीपक सिंधू
२] हीना सिंधू
३] सुषमा सिंग
४] सुजाता सिंग

उत्तर
३] सुषमा सिंग
-------------------------------------------------------------