प्रश्नसंच ६४ - [सामान्य विज्ञान]

[प्र.१] खालीलपैकी कोणता रक्तगट सर्वदाता आहे?
१] AB
२] A
३] B
४] O

उत्तर
४] O
------------------
[प्र.२] रक्ताच्या एका थेंबामध्ये किती पेशी असू शकतात?
१] जवळजवळ १०,००० पेशी
२] जवळजवळ १,००,००० पेशी
३] जवळजवळ १० लाखापेक्षा जास्त
४] २५००० पेक्षा कमी

उत्तर
३] जवळजवळ १० लाखापेक्षा जास्त
------------------
[प्र.३] स्त्रियांमध्ये असणारे X गुणसूत्र त्यांना कोणाकडून मिळतात?
१] आईकडून
२] वडिलांकडून
३] आईकडून आणि वडिलांकडून
४] यापैकी नाही

उत्तर
३] आईकडून आणि वडिलांकडून
------------------
[प्र.४]  AIDS हा रोग कशामुळे होतो?
१] जिवाणूमुळे
२] आदिजीवामुळे
३] विषाणूमुळे
४] कवकामुळे

उत्तर
३] विषाणूमुळे
------------------
[प्र.५] मानवी डोळ्यामध्ये कोणते भिंग कार्यरत असते?
१] अंतर्वक्र
२] बहिर्वक्र
३] दंडगोलाकृती
४] अंतर्वक्र आणि बहिर्वक्र दोन्ही

उत्तर
२] बहिर्वक्र
------------------
[प्र.६] खालीलपैकी कोणते उदाहरण समपृष्ठरज्जु  प्राण्याचे नाही?
१] रोहू
२] बेडूक
३] तारामासा
४] साप

उत्तर
३] तारामासा
------------------
[प्र.७] केळीमध्ये मुख्य घटक कोणता असतो?
१] प्रथिने
२] ग्लुकोज
३] कर्बोदके
४] मेद

उत्तर
२] ग्लुकोज
------------------
[प्र.८] रक्तातील हिमोग्लोबिनचा सर्वात जास्त जवळचा सबंध कशाशी आहे?
१] ऑक्सिजन
२] कार्बन मोनॉक्साईड
३] कार्बन डायऑक्साईड
४] हायड्रोजन

उत्तर
२] कार्बन मोनॉक्साईड
------------------
[प्र.९] खालीलपैकी कोणता घटक शरीरामध्ये रक्त गोठू देत नाही?
१] हिमोग्लोबिन
२] फायब्रिनोजेन
३] प्रोथोंबिन
४] टेपॅरिन

उत्तर
४] टेपॅरिन
------------------
[प्र.१०] शरीरातील हाडे कशापासून बनलेली असतात?
१] कॅल्शियम फॉस्फेट व कॅल्शियम कार्बोनेट
२] कॅल्शियम व सल्फेट
३] कॅल्शियम व मॅग्नेशियम
४] कॅल्शियम व लोह

उत्तर
१] कॅल्शियम फॉस्फेट व कॅल्शियम कार्बोनेट
------------------------------------------