प्रश्नसंच ८६ - [सामान्यज्ञान]

[प्र.१] कांद्याच्या कंदामध्ये _ _ _ _ _ _ _ असल्यामुळे त्याचा तिखटपणा वाढतो?
१] नायट्रोजन 
२] सल्फर
३] पारा 
४] हायड्रोजन

उत्तर
२] सल्फर
-------------------------------------------------------------
[प्र.२] खालीलपैकी कोणती आवळ्याची जात आहे?
१] कांचन
२] सोनामुखी
३] सुवर्णा
४] धनश्री

उत्तर
१] कांचन
-------------------------------------------------------------
[प्र.३] _ _ _ _ _ _ _ यांनी 'गुरुदेव सेवा मंडळे' स्थापन केली?
१] विष्णुबुवा ब्रम्हचारी
२] बाबा परमानंद 
३] संत तुकडोजी महाराज
४] संत गाडगेबाबा

उत्तर
३] संत तुकडोजी महाराज
-------------------------------------------------------------
[प्र.४] महाराष्ट्रातील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कोठे आहे?
१] औरंगाबाद
२] नाशिक
३] पुणे
४] वर्धा

उत्तर
२] नाशिक
-------------------------------------------------------------
[प्र.५] डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे मूळ आडनाव काय होते?
१] देशमुख
२] कदम
३] पाटील
४] मुरकुटे

उत्तर
२] कदम
-------------------------------------------------------------
[प्र.६] संकरीत कापसाचे जनक खालीलपैकी कोणत्या शास्त्रज्ञाला म्हणतात?
१] वाय.एल.पीग
२] एस.जी.नायडू
३] सी.टी.पटेल
४] जगदीशचंद्र बोस

उत्तर
३] सी.टी.पटेल
-------------------------------------------------------------
[प्र.७] कोणत्या कालखंडात जिल्ह्याला 'सरकार' म्हंटले जात?
१] मौर्य 
२] गुप्त
३] मुघल
४] राष्ट्रकुट

उत्तर
३] मुघल
-------------------------------------------------------------
[प्र.८] साबरमती आश्रमाची स्थापना गांधीजींनी केव्हा केली?
१] १९१७
२] १९१८
३] १९२०
४] १९३१

उत्तर
१] १९१७
-------------------------------------------------------------
[प्र.९] भारतीय वायू दल दिन?
१] ८ ऑक्टोबर
२] १२ डिसेंबर
३] ४ सप्टेंबर
४] ८ नोव्हेंबर

उत्तर
१] ८ ऑक्टोबर
-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी जंगल सत्याग्रह झाला नाही?
अ] वडाळा
ब] बिळाशी
क] तासगाव
ड] शिरोडा 

१]  अ, क आणि ड
२] ब, क, आणि ड 
३] अ, ब आणि क
४] वरील सर्व

उत्तर
१] अ, क आणि ड
-----------------------------