प्रश्नसंच ८५ - [GK]

[प्र.१] १९३७ साली देशातील किती प्रांतात निवडणुका झाल्या?
१] १०
२] ११
३] १२
४] १३


उत्तर
२] ११
--------------------------------
[प्र.२] खालीलपैकी कोणता देश G-8  चा सदस्य नाही?
१] जपान
२] फ्रांस
३] चीन
४] इटली


उत्तर
३] चीन
{G-8 सदस्य- अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जपान, कॅनडा, (रशिया-Temporarily suspended)}
--------------------------------
 [प्र.३] व्हेवेल योजनेला _ _ _ _ _ _ _ सुद्धा म्हणतात.
१] डिव्हायडेशन प्लान
२] ब्रेकडाऊन प्लान
३] अल्टीमेट प्लान
४] यापैकी नाही


उत्तर
२] ब्रेकडाऊन प्लान
--------------------------------
 [प्र.४] भारतात लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत कुटुंब नियोजनावर भर दिला?
१] ४थ्या
२] ५व्या
३] ६व्या
४] ७व्या


उत्तर
२] ५व्या
--------------------------------
 [प्र.५] महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांचे कार्य प्रत्यक्षात कधीपासून सुरु झाले?
१] १ मे १९६१
२] १ एप्रिल १९६१
३] १ मे १९६२
४] १ एप्रिल १९६१


उत्तर
३] १ मे १९६२
--------------------------------
[प्र.६] बाययुरेट चाचणी आहारातील _ _ _ _ _ चे अस्तित्व ओळखण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
१] विषारी घटक
२] खनिजे
३] प्रथिने
४] कर्बोदके


उत्तर
३] प्रथिने
--------------------------------
 [प्र.७] विल्ट हा रोग _ _ _ _ _ _ _ वर होतो.
१] बाजरी
२] बटाटा
३] पालक
४] टोमॅटो


उत्तर
४] टोमॅटो
--------------------------------
 [प्र.८] भारतीय प्रमाणक संस्था कोणत्या शहरात आहे?
१] चेन्नई
२] मुंबई
३] नवी दिल्ली
४] कोलकत्ता


उत्तर
३] नवी दिल्ली
--------------------------------
 [प्र.९] महाराष्ट्रातील एकूण क्षेत्रापैकी ७५% सूर्यफुलाचे क्षेत्र _ _ _ _ _ _ _या विभागात आहे.
१] कोकण
२] विदर्भ
३] मराठवाडा
४] खानदेश


उत्तर
३] मराठवाडा
--------------------------------
 [प्र.१०] जलमणी योजना कशाशी संबंधित आहे?
१] विध्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविणे.
२] शहरांना शुद्ध पाणीपुरवठा
३] पावसाचे पाणी साठवणे
४] पाण्याचा जपून वापर


उत्तर
१] विध्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविणे.
------------------